Protože jste navštívili naše stránky, pravděpodobně uvažujete o vlastním zdroji pitné či užitkové vody a nyní si kladete otázku, jak takový zdroj řešit. Možnosti jsou dvě - buď si pořídíte studnu kopanou, anebo vrtanou. Každý z postupů má své opodstatnění a své výhody, ovšem troufáme si tvrdit, že studny vrtané, svými klady tradiční studny kopané daleko předčí.

Proč vrtané studny

Studny vrtané jsou vhodné jako zdroj pitné nebo užitkové vody pro velmi široký okruh spotřebitelů. To znamená, že je lze využít stejně dobře na zahradě, chatě, chalupě nebo v rodinném domě, jako i ve větších provozech, jako jsou např. zemědělská družstva, průmyslové podniky, aj.

Rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou

Hlavní rozdíl mezi studnami kopanými a vrtanými samozřejmě spočívá v technologii postupu, která má následně zásadní vliv na celou řadu dalších podstatných vlastností studny. Kromě toho, způsob instalace studny vrtané je v mnoha ohledech významně šetrnější vůči bezprostřednímu okolí určeného místa vrtu, což jistě není zanedbatelný fakt, zvlášť pokud uvažujete o umístění studny do již ustáleného prostředí (např. do pečlivě upravené a pěstěné zahrady, apod.). O rozdílu v prostorových nárocích nemluvě...

Porovnání studny kopané a vrtané:

KOPANÁ STUDNA:
kopaná studna
KOPANÁ STUDNA:

Kopané studny nedosahují do takové hloubky jako studny vrtané, ukončené jsou zpravidla 5 m pod dostatečným přítokem podzemní vody, a jsou co do průměru širší, z čehož sice na jednu stranu plyne poměrně velká akumulace, protože však často jímají první zastihlý horizont podzemní vody, jsou velmi závislé na aktuální srážkové situaci, takže jim v letních obdobích sucha nebo při zimních holomrazech dosti kolísá hladina. Často také bývá čerpaná voda z těchto studen, mj. i díky nedostatečnosti těsnění mezikruží, znečištěná z povrchu.

Výhody:

 • vyšší akumulace

Nevýhody:

 • jímání vody pouze dnem
 • závislost na srážkách, kolísání hladiny
 • hrozba druhotného znečištění vody z povrchu
 • komplikovaná instalace (závislost na počasí, časově a fyzicky náročné, nákladný odvoz materiálu, atd.)
 • náklady neúměrné výsledku

VRTANÁ STUDNA:
vrtaná studna
VRTANÁ STUDNA:

Vrtaná studna oproti kopané zasahuje do větší hloubky, jímá tedy hlubší podzemní vodu, která není přímo závislá na srážkách, a tak je množství čerpané vody v průběhu roku stálejší a její kvalita je lepší.

Mezikruží vrtu lze u vrtané studny bezpečně utěsnit. Navíc je možné umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň.

Výhody:

 • využití celého zvodnělého kolektoru
 • stálý přítok i v době srážkového minima
 • řádově vyšší vydatnost zdroje, která vyváží nižší akumulaci
 • snadná instalace (samotné vrtání 1-2 dny)
 • minimální poškození terénu
 • nezávislost instalace na ročním období
 • jednoduchá a praktická instalace čerpadla
 • náklady úměrné výsledku

Nevýhody:

 • nižší akumulace

Technologie a materiály pro vrtané studny

K vrtání a instalaci studní využíváme moderní výkonnou techniku a zdravotně nezávadné materiály atestované na pitnou vodu.

František Šmejkal, 261 01 Příbram II, Pražská 146, kontakt: 724 507 557, 736 777 049, e-mail: SmejkalFrantisek@seznam.cz
© 2009 - 2020: František Šmejkal, design by MoniAK - Zásady ochrany osobních údajů
Navštivte také: Hobbyzahrada.cz