Jak bude realizace zakázky vrtané studny probíhat, zvolíte-li naši firmu?

Pokud se rozhodnete svěřit vyvrtání Vaší studny naší firmě, domluvíme se v první řadě na osobním setkání na místě realizace zakázky, abychom mohli prověřit přístupnost pro naši techniku a projednat veškeré náležitosti týkající se celého projektu. To znamená, že se dohodneme na způsobu řešení potřebných povolení, zodpovíme Vaše dotazy a domluvíme konkrétní cenové podmínky a termíny.

POZOR: Při větším počtu zakázek v daném regionu poskytujeme množstevní slevy!

Zajistíme vše od vyhledání pramene, přes veškerou dokumentaci až po vrt

Sami jsme dle potřeby schopni vedle samotného vyvrtání studny zajistit vyhledání zdroje vody, určit tak nejvhodnější místo pro umístění studny, vyhotovit veškerou projektovou dokumentaci i hydrogeologický průzkum (potřebné k legalizaci studny). V případě Vašeho zájmu zhotovíme studnu na klíč! Nabízíme také záruční a pozáruční servis vrtů.

ORIENTAČNÍ CENÍK SLUŽEB:
ikonaVRTANÁ STUDNA - 135 mm = cena za metr při průměru vrtu 135 mm a pažení o průměru 110 mm
ikonaVRTANÁ STUDNA - 155 mm = cena za metr při průměru vrtu 155 mm a pažení o průměru 125 mm
ikonaVRTANÁ STUDNA - 185 mm = cena za metr při průměru vrtu 185 mm a pažení o průměru 140 mm
ikonaVRTANÁ STUDNA - 200 mm = cena za metr při průměru vrtu 200 mm a pažení o průměru 160 mm
ikonaVYHLEDÁNÍ PRAMENE VODY = přijedeme, zaměříme
ikonaVRTÁME TEPELNÁ ČERPADLA = vrtáme tepelná čerpadla
ZÁKLADNÍ VÝHODY VRTANÉ STUDNY:
ikonaSTUDNY VRTÁME CELOROČNĚ = vrtanou studnu tak můžete mít kdykoliv v průběhu roku, bez ohledu na aktuální roční období!
ikonaMINIMÁLNÍ POŠKOZENÍ TERÉNU = vrtání se obejde bez větších zásahů do stávajícího terénu i nákladného odvozu materiálu!
ikonaRYCHLÉ PROVEDENÍ = vrtání nezabere více než 1 - 2 dny, následná instalace čerpadla je též velmi praktická a snadná!
ikonaGARANCE STÁLÉHO PŘÍTOKU = vrtaná studna je hlubší, využívá celý zvodnělý kolektor, není tak závislá na srážkách! Garance odběru od 2000 l/24h.

Vrtaná studna a legislativa

Dle současných právních norem jsou zdroje podzemní vody (tj. studna nebo vrt) vodohospodářskými díly, která podléhají určitým legislativním nárokům. V zásadě lze tedy postupovat dvojím způsobem:

  1. Na základě stavebního povolení jako vodohospodářské dílo - v takovém případě se jedná o předem povolené vodohospodářské dílo a proto je třeba, aby nejdříve autorizovaný projektant vypracoval projekt, stavebník doložil žádost, povolení k odběru a ke zřízení studny, načež proběhne vodoprávní a územní řízení. Poté, co je vodohospodářské dílo schváleno a vyhotoveno, zažádá stavebník ještě o jeho uvedení do trvalého provozu, tzn. o kolaudaci.
  2. Na základě ohlášení jako průzkumné dílo - tento postup je běžnější, provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení způsobilým geologem slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta jako podklad pro vodoprávní řízení. Znamená realizaci průzkumného geologického vrtu, který má již sám o sobě charakter hotového jímacího objektu (bez trvale osazeného čerpadla a přípojky do domu).

František Šmejkal, 261 01 Příbram II, Pražská 146, kontakt: 724 507 557, 736 777 049, e-mail: SmejkalFrantisek@seznam.cz
© 2009 - 2020: František Šmejkal, design by MoniAK - Zásady ochrany osobních údajů
Navštivte také: Hobbyzahrada.cz